De nieuwe
manier van
bouwen.

The Modular Building Company
T. +31 164 770 891
E. info@modularbuildingcompany.nl
www.modularbuildingcompany.nl

Duurzaam & circulair
Natural step

1

Onze belangrijkste materialen (stoffen) zijn hout, isolatie, aluminium en glas. Gekozen vanwege volledige mogelijkheid tot recyclage of natuurlijke afbreekbaarheid. Onze grootste uitstoot bij deze processen is CO2.

Principe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in
het milieu brengen dan
de natuur kan verwerken.

2

Hout is onze belangrijkste grondstof. Het groeien van een boom vergt CO2. Het bouwen met hout zorgt voor geen extra uitstoot. Beiden helpen dus keihard om uitstoot van CO2 te compenseren en om de balans te helpen herstellen

Principe 2

… niet meer en sneller
chemische stoffen in het
milieu brengen dan de
natuur kan verwerken.

4

In onze beleving staat de mens centraal.
Een woning staat in de pyramide van Mazlow
als echte basisbehoefte om veiligheid en geborgenheid te bieden. Mensen hebben een uitvalsbasis nodig die betrokkenheid stimuleert. Daarmede faciliteren we gezond functioneren
van mensen in hun omgeving. Daarom zien
de woningen van MBC er anders uit en is de natuurlijke focus niet op de auto voor de deur maar op de community en het groen om ons heen.
Thema’s als voorkomen van eenzaamheid,
zorg voor elkaar, veiligheid en integratie worden zodoende op gezonde wijze gefaciliteerd.

Principe 4

… geen dingen doen
waardoormensen beperken
in het vervullenvan hun
basisbehoeften

3

Een door ons geleverde unit is ontworpen op meer 60 jaar levensduur, dat is dan dus 1 cycle. In 60 jaar groeit ook de nieuwe boom. Een unit kan op een eenvoudige fundatie (schroefpalen) worden geplaatst. Bij verwijdering of verplaatsing van de woning gaan deze gewoon mee. Opgeruimd staat netjes, impact op de bodem of natuur waar we stonden nagenoeg nihil.

Principe 3

… de natuur niet sneller
afbreken dan de tijd die
nodig is om te herstellen

Gebouw rapportage

Circulariteits Prestatie Gebouw rapportage

gemiddelde
score

8,8

CPG

gemiddelde
score

8,5

GPR

2

Hout is onze belangrijkste grondstof. Het groeien van een boom vergt CO2. Het bouwen met hout zorgt voor geen extra uitstoot. Beiden helpen dus keihard om uitstoot van CO2 te compenseren en om de balans te helpen herstellen

Principe 2

… niet meer en sneller
chemische stoffen in het
milieu brengen dan de
natuur kan verwerken.

3

Een door ons geleverde unit is ontworpen op meer 60 jaar levensduur, dat is dan dus 1 cycle. In 60 jaar groeit ook de nieuwe boom. Een unit kan op een eenvoudige fundatie (schroefpalen) worden geplaatst. Bij verwijdering of verplaatsing van de woning gaan deze gewoon mee. Opgeruimd staat netjes, impact op de bodem of natuur waar we stonden nagenoeg nihil.

Principe 3

… de natuur niet sneller
afbreken dan de tijd die
nodig is om te herstellen

4

In onze beleving staat de mens centraal. Een woning staat in de pyramide van Mazlow als echte basisbehoefte om veiligheid en geborgenheid te bieden. Mensen hebben een uitvalsbasis nodig die betrokkenheid stimuleert. Daarmede faciliteren we gezond functioneren
van mensen in hun omgeving. Daarom zien MBC's er anders uit en is de natuurlijke focus niet op de auto voor de deur maar op de community en het groen om ons heen. Thema’s als voorkomen van eenzaamheid,
zorg voor elkaar, veiligheid en integratie worden zodoende op gezonde wijze gefaciliteerd.

Principe 4

… geen dingen doen
waardoormensen beperken in het vervullenvan hun
basisbehoeften

1

Onze belangrijkste materialen (stoffen) zijn hout, isolatie, aluminium en glas. Gekozen vanwege volledige mogelijkheid tot recyclage of natuurlijke afbreekbaarheid. Onze grootste uitstoot bij deze processen is CO2.

Principe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in
het milieu brengen dan
de natuur kan verwerken.

Duurzaam & circulair
Natural step

gemiddelde
score

8,8

CPG

Circulariteits Prestatie Gebouw rapportage

Gebouw rapportage

gemiddelde
score

8,5

GPR

The Modular Building Company
T. +31 164 770 891
E. info@modularbuildingcompany.nl
www.modularbuildingcompany.nl