Doordat wij een vooraf, slim bedacht, proces hanteren, kunnen wij snel en efficiënt assembleren. Een verplaatsbare woning die voldoet aan het bouwbesluit voor een permanent bouwwerk, blijft haar waarde behouden. Wij realiseren permanente en tijdelijke projecten met onze producten.

Functies

Onze modellen overtreffen de
regelgeving van het bouwbesluit

Na plaatsing zijn onze modellen
eventueel ook weer te verplaatsen

Voor permanente bewoning of tijdelijk gebruik

Functies van gebruik: wonen, logies, zorg, onderwijs en recreatie

Voordelen

Assemblage vindt plaats in een geconditioneerde ruimte, dus geen belemmeringen door weersomstandigheden.

Assemblage
Voordelen

De nieuwe
manier van
bouwen.

The Modular Building Company
T. +31 164 770 891
E. info@modularbuildingcompany.nl
www.modularbuildingcompany.nl

De voordelen
van onze methode
Doorlooptijd

Standaard modellen zijn reeds
volledig ontwikkeld.

Voordelen

Onze technologie is schaalbaar

Efficiënte werkwijze is de sleutel tot snel assembleren

Minimale werkzaamheden op de bouwlocatie

Materialen

Wij passen duurzame en
ecologische materialen toe

Voordelen

Bouwen met hout is duurzaam en maakt onze objecten oersterk

De opdrachtgever kan meedenken
over de toe te passen materialen

Isolatie met cellulose

Functies
Doorlooptijd
Assemblage
Materialen

Doordat wij een vooraf, slim bedacht, proces hanteren, kunnen wij snel en efficiënt assembleren. Een verplaatsbare woning die voldoet aan het bouwbesluit voor een permanent bouwwerk, blijft haar waarde behouden. Wij realiseren permanente en tijdelijke projecten met onze producten.

Assemblage vindt plaats in een geconditioneerde ruimte, dus geen belemmeringen door weersomstandigheden.

Assemblage
Voordelen
Materialen

Wij passen duurzame en
ecologische materialen toe

Voordelen

Bouwen met hout is duurzaam en maakt onze objecten oersterk

De voordelen
van onze methode
Functies

Onze modellen overtreffen de
regelgeving van het bouwbesluit

Na plaatsing zijn onze modellen
eventueel ook weer te verplaatsen

Voor permanente bewoning of tijdelijk gebruik

Functies van gebruik: wonen, logies, zorg, onderwijs en recreatie

Voordelen

Onze technologie is schaalbaar

Standaard modellen zijn reeds
volledig ontwikkeld.

Efficiënte werkwijze is de sleutel tot snel assembleren

Minimale werkzaamheden op de bouwlocatie

Doorlooptijd
Voordelen

The Modular Building Company
T. +31 164 770 891
E. info@modularbuildingcompany.nl
www.modularbuildingcompany.nl